آرشیو مطالب : اشتغال زایی

یادداشت مهر؛

فرصت ها و تهدیدهای بودجه ۹۷ در حوزه اشتغال

فرصت ها و تهدیدهای بودجه ۹۷ در حوزه اشتغال

تهدیدهای بودجه ۹۷ در حوزه اشتغال

تهدیدهای بودجه ۹۷ در حوزه اشتغال
ربیعی در برنامه تلویزیونی:

رفع فقر و تولید اشتغال دو هدف عمده دولت در سال آینده

رفع فقر و تولید اشتغال دو هدف عمده دولت در سال آینده
در آیین افتتاح كارخانه فولاد كاوه اروند؛

جهانگیری: راهی جز افزایش تولید و سرمایه گذاری برای اشتغال زایی وجود ندارد

جهانگیری: راهی جز افزایش تولید و سرمایه گذاری برای اشتغال زایی وجود ندارد

ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام اشتغال

ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام اشتغال
دبیركل اتاق تعاون ایران:

تاثیر تولید یك میلیون شغل بر بودجه كشور

تاثیر تولید یك میلیون شغل بر بودجه كشور
ارتباط با مشتری ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری