بیمه بیكاری برای كارگران

بیمه بیكاری برای كارگران

به گزارش ارتباط با مشتری مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار می گوید ۲۲۳ هزار نفر از كارگران كشور كه بدون میل و اراده از كار بیكار شده اند، مستمری بیمه بیكاری دریافت می كنند كه از این تعداد ۵۳ هزار نفر متعلق به استان تهران هستند. به قول او، مقرری بیمه بیكاری از روز اول بیكاری قابل پرداخت می باشد و تنها به كسانی تعلق می گیرد كه واقعا بیكار شده باشند.به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، یكی از حمایت هایی كه تأمین اجتماعی از نیروی كار دارد در حوزه بیمه بیكاری است. فلسفه وجودی بیمه بیكاری به سال ۱۳۶۶ بر می گردد كه برای جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی به كارگاهها، كارخانه ها و مراكز تولید و صنعتی صدمه دیده و تخریب شده و كارگرانی كه در این جریان بیكار شدند، پیش بینی شد.

بیمه بیكاری بعنوان یك ابزار كاربردی در شرایط خاص در قانون كار گنجانده شده كه به واسطه این ابزار كارگران می توانند در دوره بیمه ای خود كمتر متوجه بحران بیكاری شده و فرصتی برای جستجو برای كار دیگر داشته باشند.

اما مقرری بیمه بیكاری شامل چه كسانی می شود؟

كریم یاوری مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اینطور پاسخ می دهد كه بیمه بیكاری به كارگرانی تعلق می گیرد كه مشمول قانون كار بوده و حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند بنابراین به كارگری كه قصور كرده و مراجع تشخیص آن را اثبات نموده باشند، بیمه بیكاری تعلق نمی گیرد.

او می گوید: بر مبنای قانون تشخیص برقراری مقرری بیمه بیكاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن آن با ادارات كار است و چنانچه كارگری به میل و اراده خود از كار بیكار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیكاری می گردد.

آنطور كه مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار گفته قانونگذار برای كارگر مهلت یكماهه در نظر گرفته كه در این خصوص تشكیل پرونده دهد و مدارك و مستندات خویش را عرضه كند كه بعد از تشخیص بلافاصله ظرف دو هفته، بیمه بیكاری برقرار می گردد.به گفته یاوری كارگرانی كه به این شكل مقرری می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیكاری جزو سابقه كار آنها به حساب می آید كه برای افراد مجرد حداقل شش ماه و حداكثر ۳۶ ماه و برای افراد متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداكثر ۵۰ ماه خواهد بود.

به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، عامل اصلی در احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیكاری بر پایه اخراج استوار شده است به این معنا كه بیمه شده، كار خویش را به اختیار از دست نداده باشد؛ مثلا اخراج به علت عدم نیاز كارگر یا عدم تفاهم كارگر و كارفرما در ادامه همكاری صورت گرفته باشد. بنابر این چنانچه كارگر استعفا دهد یا ترك كار كند و یا بیكاری وی ناشی از خاتمه كار و تسویه حساب باشد بیكاری غیر ارادی محسوب نمی گردد و طبعا شامل دریافت مقرری بیمه بیكاری نخواهد شد. همینطور كارگرانی كه برخلاف میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده كار باشند از مقرری بیمه بیكاری بهره مند خواهند بود.

كارگر اخراجی بعد از اخراج یك ماه فرصت دارد تا به هیات های حل اختلاف وزارت كار رجوع و درخواست مقرری بیمه بیكاری كند. در صورت عذر موجه مثل بیماری امكان رجوع تا حداكثر سه ماه هم وجود دارد. این مدت برای كارگرانی كه از خدمت سربازی یا حضور در جبهه رجوع می كنند و كارفرما از پذیرش آن ها خودداری می كند دو ماه است.

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیكاری، ملاك اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیكار است و تنها افرادی می توانند از مقرری بیمه بیكاری استفاده كنند كه به صورت غیر ارادی از كار بیكار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیكاری بر عهده كمیته ای متشكل از نمایندگان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است و شعب تأمین اجتماعی بر مبنای معرفی ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی درمورد برقراری مقرری بیمه بیكاری برای بیمه شدگان اقدام می كنند.

پرداخت بیمه بیكاری هم مطابق با حداقل دستمزد سالانه است به نحوی كه حداقل مقرری بیمه بیكاری در سال ۹۶ همان رقم دستمزد سال جاری ۹۳۰ هزار تومان است.

البته پرداخت بیمه بیكاری بسته به سابقه كارگر و مستند به سوابق بیمه ای او است و نشان داده است كه چه میزان استحقاق دریافت بیمه بیكاری را دارد. سابقه لازم برای برخورداری از مقرری بیمه بیكاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است ولی در صورتی كه بیكاری ناشی از تعطیلی كارگاه بر اثر حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی نظیر حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسكو باشد، نیازی به سابقه شش ماهه نیست و با یك روز سابقه هم مقرری مربوطه به كارگر بیكار تعلق می گیرد.

در صورتی كه بیكاری بعد از اتمام قرارداد كار مدت معین باشد و شخص بیمه شده هم دارای یك سال سابقه در آخرین كارگاه و محل كار باشد، مشمول دریافت مقرری می گردد به این نحو كه با آخر قرارداد در قراردادهای مدت موقت، مقرری بیمه بیكاری به كارگر تعلق نمی گیرد ولی چنانچه بیمه شده در حین قرارداد موقت بیكار شود مشمول دریافت مقرری خواهد بود.

قطع مقرری بیمه بیكاری چه زمانی اتفاق می افتد؟

كارگرانی كه از مقرری بیمه بیكاری استفاده می نمایند در صورت اشتغال مجدد، مقرری بیمه بیكاری آنان قطع می گردد. همینطور در صورتی كه بعد از برقراری مقرری بیمه بیكاری مشخص شود كه بیكاری بیمه شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه شده بیكار اشتغال مجدد خویش را اعلام نكرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و كمك هزینه بیكاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت كند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیكاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه كارگران به لحاظ بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت به حساب می آید. تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیكاری در مورد افرادی است كه در شروع بیمه بیكاری دارای ۵۵ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی كه مشغول به كار نشده اند در صورت دارا بودن شرایط می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیكاری باقی بمانند.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیكاری، كارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداكثر ۳۶ ماه و كارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداكثر ۵۰ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیكاری و سایر شرایط مندرج در قانون كه بدون میل و اراده از كار بیكار شده باشند «مقرری بیمه بیكاری» دریافت می كنند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیكاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه كارگران به لحاظ بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت به حساب می آید.

كارگرانی كه مقرری بیمه بیكاری دریافت می كنند، در مدت برقراری مقرری می توانند از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی، از كار افتادگی و احیانا فوت استفاده كنند.

در تمامی موارد دوران تعلیق از قبیل دوره سربازی، حضور در جبهه، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مرخصی سفر حج، مرخصی های استحقاقی و مرخصی بدون حقوق، كه بعد از آخر مدت تعلیق كارفرما از پذیرش مجدد كارگر سر باز زند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری خواهد بود.

به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بهره مندی نیروی كار از حمایتهای اجتماعی همچون خصوصیت های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتها از كاركردهای اصلی نظام های بیمه و تأمین اجتماعی به حساب می آید.

بی تردید از دست دادن غیر ارادی كار یكی از حوادثی است كه نیروهای كار را تهدید می كند از این رو برقراری بیمه بیكاری راهكاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

ایران سومین كشور خاورمیانه است كه بیمه بیكاری را برای افراد تحت پوشش قانون كار و قانون تأمین اجتماعی خود پیش بینی كرده است. 

1396/10/15
20:08:36
5.0 / 5
4897
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری