دغدغه ای كه همچنان پابرجاست؛

غول وثیقه تراژدی پرتكرار پرونده های اشتغال، روند كند جذب تسهیلات

غول وثیقه تراژدی پرتكرار پرونده های اشتغال، روند كند جذب تسهیلات

ارتباط با مشتری: اراك- متقاضیان اشتغال روستایی درفرآیند كارآفرینی با دغدغه بزرگ تهیه وثیقه برای دریافت تسهیلات بانكی مواجهند و دراین شرایط روند كُند اعطای تسهیلات مزید برعلت شده تاوضعیت به طورمطلوب پیش نرود.خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در سال های اخیر برمبنای سیاست دولت در تولید اشتغال، پیاده سازی طرح اشتغال فراگیر و اشتغالزایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع بانكی و صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته، اما اجرای این طرح عملا در بعضی نقاط همچون شهرستان خمین به كندی پیش می رود.
آنچه امروز شتاب بخشی به اجرای طرح های اشتغال فراگیر و پایدار روستایی در شهرستان خمین را دچار مشكل كرده، تهیه وثیقه، معوقات بانكی برای دریافت تسهیلات و همینطور تغییرات كاربری در اجرای طرح های تولید اشتغال در مناطق روستایی است كه بلاتكلیفی در تصویب طرح های اشتغالزا در كمیته های فنی و كندی پرداخت تسهیلات از جانب بانك های عامل را رقم زده است.
اشتغالزایی و توجه به اقتصاد و تقویت معیشت در مناطق كم برخوردار و روستایی امروز از دغدغه های اصلی كشور بوده و نگاه ویژه به این بخش سبب گرایش به سمت طرح های اشتغالزایی در مناطق روستایی شده است، اما موانع پیش رو و عدم تسهیل در فرایند اجرای طرح ها، بی رغبتی كارآفرینان و افزایش نرخ بیكاری قشر فعال اقتصادی شهرستان خمین را رقم زده است.
كند بودن روند جذب تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان خمین، عموما به علت عدم تناسب پرونده های متقاضیان و كارآفرینان دریافت تسهیلات طبق ضوابط و مقررات نظام بانكی و تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات از جانب بانك های عامل است.
شتاب بخشی در پیاده سازی طرح اشتغال فراگیر و پایدار روستایی منوط به عملكرد دستگاه های متولی اجرای این طرح هم است كه بعد از ثبت نام متقاضیان در سامانه كارا، طرح هایی كه دارای نقصها هستند در كمیته فنی تعیین تكلیف شوند تا فرایند پرداخت تسهیلات تسریع شود.

ضرورت تسریع پرداخت تسهیلات ازسوی بانك های عامل
فرماندار خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این زمینه تصریح كرد: معرفی طرح های اشتغال فراگیر و پایدار به بانك های عامل برای جذب تسهیلات اشتغال روند مطلوبی دارد، اما در مرحله پرداخت تسهیلات از جانب بانك های عامل نیازمند تسریع و تسهیل است.
احمد طهرانی افزود: برپایه میزان سهمیه جذب اعتبارات اشتغال شهرستان خمین در قالب اشتغال پایدار و فراگیر، عملكرد این شهرستان در زمینه معرفی طرح به بانك های عامل ۱۵۰ درصد است.
وی افزود: طبق آئین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی و عاملیت چهار بانك، سهمیه شهرستان خمین در جذب اعتبارات پایدار روستایی ۹۵ میلیارد ریال و اشتغال فراگیر ۲۳ میلیارد ریال است.
معرفی طرح های اشتغال فراگیر و پایدار به بانك های عامل برای جذب تسهیلات اشتغال روند مطلوبی دارد، اما در مرحله پرداخت تسهیلات از جانب بانك های عامل نیازمند تسریع و تسهیل استفرماندار خمین خاطرنشان كرد: طرح های اشتغال فراگیر و پایدار روستایی شهرستان خمین در حوزه صنعت و معدن، كشاورزی، خدمات، و طرح های گردشگری می باشد و تسهیلات اشتغال به متقاضیان در اجرای این طرح ها بعد از تصویب و معرفی به بانك های عامل با نرخ ۶ تا ۱۸ درصد پرداخت می گردد.
طهرانی اظهار نمود: تصویب و معرفی طرح های اشتغال متقاضیان به بانك های عامل، با جدیت در كارگروه اشتغال شهرستان و استان پیگیری می گردد و رفع موانع و تسهیل در اجرای طرح مد نظر دستگاه های متولی است و شهرستان خمین هم در این حوزه وضعیت مطلوبی دارد، اما در روند جذب و پرداخت تسهیلات بانكی روند كندی را در شهرستان خمین، شاهد می باشیم.
وی تصریح كرد: وثیقه، معوقات بانكی و تغییرات كاربری در مناطق روستایی همچون مشكلات متقاضیان طبق ضوابط و مقررات بانك های عامل برای دریافت تسهیلات است و بانك های عامل اقدامات لازم برای تسهیل و رفع مشكلات در این زمینه را در دستور كار دارند.
طهرانی تصریح كرد: بانك های عامل برای تسهیل در تامین وثیقه های متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغال، سند محل اجرای طرح و املاك و اسناد روستایی را بعنوان ۵۰ درصد از وثیقه مورد تأیید قرار دادند و همینطور متقاضیانی كه مشكلات معوقات اقساط بانكی و چك برگشتی دارند اگر بتوانند این موضوعات را به نتیجه مطلوب برسانند، در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر دارای اولویت هستند.

اثربخشی طرح های اشتغال مستلزم همكاری بانك ها در پرداخت تسهیلات
رئیس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار نمود: پرداخت تسهیلات در جهت تولید اشتغال با همكاری بانك ها ممكن می شود؛ طبق آئین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، در كارگروه اشتغال شهرستان خمین ۱۹۲ طرح مصوب شده است.
محمدرضا مختاری فرد بیان كرد: با تحقق پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در كارگروه اشتغال شهرستان خمین، میزان فرصت شغلی در قالب اشتغال فراگیر برای ۷۹۳ نفر و اشتغال پایدار روستایی ۷۷۴ نفر در بخش كشاورزی، صنعت و گردشگری پیش بینی شده است.
با تحقق پرداخت تسهیلات به طرح های مصوب در كارگروه اشتغال خمین، در قالب اشتغال فراگیر برای ۷۹۳ نفر و اشتغال پایدار روستایی برای ۷۷۴ نفر در بخش كشاورزی، صنعت و گردشگری شغل تولید می شودرئیس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین با اشاره به اینكه بعد از تصویب طرح در كارگروه اشتغال شهرستان، طرح معرفی شده در كارگروه اشتغال استان هم بررسی و تصویب می شود، اظهار داشت: تعداد طرح های مصوب خمین در كارگروه اشتغال استان مركزی ۱۴۳ طرح است كه از این تعداد ۱۱۰ طرح در حوزه اشتغال پایدار و ۳۳ طرح در قالب اشتغال فراگیر مصوب شد.
مختاری فرد افزود: میزان تسهیلات طرح های اشتغال شهرستان خمین كه در كارگروه استان مركزی به تصویب رسید، ۶۹۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال در بخش كشاورزی، صنعت و گردشگری می باشد كه با پرداخت تسهیلات در قالب اشتغال پایدار و فراگیر به طرح های مصوب، تولید ۵۷۸ فرصت شغلی پیش بینی شده است.
رئیس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان خمین تصریح كرد: تابحال تنها هشت طرح به میزان پنج میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال در شهرستان خمین دریافت نمودند.
وی مهمترین مشكلات متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال را در شهرستان خمین معوقات بانكی، وثیقه و تغییرات كاربری در مناطق روستایی عنوان نمود و اضافه كرد: تسهیلات اشتغال فراگیر و پایدار روستایی پس از بررسی و تصویب در كارگروه اشتغال شهرستان و استان به متقاضیان واجد شرایط طبق مقررات و ضوابط بانكی پرداخت می گردد و ضروری می باشد كه در این زمینه روند تسریع شود.
مهمترین معضلی كه امروز در شهرستان خمین شاهد می باشیم كه سبب فقر و محرومیت و مهاجرت از این شهرستان شده، بحران بیكاری است، ازاین رو تسهیل در روند جذب تسهیلات طرح های اشتغال، بطور قطع در توسعه و آبادانی شهرستان خمین اثر گذار است. پیاده سازی اصولی طرح اشتغال فراگیر می تواند سبب اشتغالزایی اقشار مختلف شود و به دنبال آن وضعیت مطلوب اقتصادی و معیشتی و توسعه و آبادانی را برای این منطقه به دنبال داشته باشد.

1397/05/01
13:12:40
5.0 / 5
4662
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری