گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر؛

سایه ركود بر طرح اشتغال فارغ التحصیلان، مشوق كارفرمایی افاقه نكرد

سایه ركود بر طرح اشتغال فارغ التحصیلان، مشوق كارفرمایی افاقه نكرد

ارتباط با مشتری: با گذشت ۱۴ماه از اجرای طرح كارورزی ویژه بكارگیری دانش آموختگان دانشگاهی، كارفرمایان به رغم معافیت دوساله از پرداخت حق بیمه مشروط بر جذب این افراد، از این طرح اشتغالی دولت استقبال نكردند.به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تیرماه ۹۶ دستورالعمل اجرایی طرح كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، بعنوان یكی از طرح های ذیل بسته های رونق تولید و اشتغال دولت مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از جانب وزیر وقت تعاون، كار و رفاه ابلاغ گردید و بر طبق این طرح، اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل جویای كار پیش بینی شد.
بر اساس این طرح، «كارورز» به فرد دانش آموخته دانشگاهی جویای كار اطلاق می گردد كه در چارچوب استانداردهای آموزشی، به فراگرفتن مهارت در یك بنگاه اقتصادی فعال در بخش خصوصی یا تعاونی مبادرت می كند.
در راستای اجرای این طرح كه با هدف جذب فارغ التحصیلان بیكار در بازار كار و كاهش نرخ بیكاری در گروه دانش آموختگان دانشگاهی آغاز شد، فارغ التحصیلان در دوره زمانی حداقل ۴ ماه و حداكثر ۶ ماه و در مناطق محروم تا ۹ ماه، تحت عنوان كارورز در یك بنگاه اقتصادی مشغول به كار می شوند و مهارت های حرفه ای در رابطه با شغل و رشته تحصیلی خویش را فرا می گیرند.
فارغ التحصیلان بیكار جهت شركت در این طرح، باید با رجوع به سامانه كارورزی وزارت كار به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir نسبت به ثبت اطلاعات فردی و تحصیلی خود اقدام نمایند تا به كارفرما و بنگاه اقتصادی مرتبط معرفی شوند.
طرح كارورزی به صورت كلی چهار هدف «افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان با استفاده از انتقال مهارت و تجربه در محیط كار برای ورود به بازار كار»، «ایجاد انگیزه كارآفرینی و كسب و كار در دانش آموختگان»، «ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان» و«فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموختگان به بنگاه اقتصادی» را دنبال می كند و بر اساس آن، یك سوم حداقل دستمزد یعنی ماهیانه حدود ۳۷۰ هزار تومان در قالب هزینه آموزشی، توسط دولت به كارورز پرداخت می شود؛ ضمن اینكه دولت به منظور ترغیب كارفرمایان به جذب نیروی كار فارغ التحصیل، مشوق هایی را برای كارفرمایانی كه در این طرح مشاركت كنند در نظر گرفت.
یكی از مشوق های دولت برای پشتیبانی از این طرح، آن است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بعنوان دستگاه ناظر، بر مبنای مقررات جاری صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یكی از شركت های بیمه گر مورد تایید بیمه مركزی كشور، نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی كارورزان اقدام می كند.
بر اساس این طرح، واحدهای پذیرنده فارغ التحصیلان جویای كار، در صورت به كارگیری و جذب كارورزان مقطع كارشناسی و بالاتر، از مزایای پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم كارفرما «توسط دولت» به مدت دو سال بهره مند می شوند. حال اما با وجود گذشت ۱۴ ماه از اجرای طرح كارورزی، نمایندگان كارفرمایی ظاهرا از اجرای این طرح به رغم مشوق های دولت برای كارفرمایان، استقبال نكردند كه یك مقام آگاه هم این مورد را تایید می كند.
یك مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چرایی استقبال كم كارفرمایان از این طرح اشتغالی اظهار داشت: در مجموع تولیدكنندگان و صاحبان مشاغل از این طرح استقبال نكردند.
به گفته وی، تاخیر در تخصیص بودجه طرح كارورزی و به تبع آن تاخیر در پرداخت هزینه كمك آموزشی از یك طرف و فضای حاكم بر كسب و كار از جانب دیگر، سبب شده تا زیاد از این طرح استقبال نشود.
معافیت بیمه ای انگیزه ای برای كارفرمایان تولید نكرد
در همین زمینه اصغر آهنی ها، عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان و عضو كارفرمایی شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان استقبال جامعه كارفرمایی از طرح بكارگیری فارغ التحصیلان جویای كار اظهار داشت: این طرح بطور قطع اهداف خوبی را دنبال می كند؛ اما واقعیت این است كه كارفرما برای نیروی انسانی باثبات و كارآمد خود، هزینه می كند و معافیت بیمه ای نمی تواند انگیزه ای برای كارفرمایان در قبال جذب نیروی كار باشد.
وی با اشاره به اینكه معافیت بیمه ای، انگیزه خاصی را برای كارفرمایان در قبال بكارگیری نیروی كار فارغ التحصیل فراهم نمی كند، اضافه كرد: هم اكنون آنچه كه برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی اهمیت دارد، ثبات فضای كسب و كار و بسترسازی صحیح در این فضا برای سرمایه گذاری است.
این فعال كارفرمایی اظهار داشت: هم اكنون، بنگاه های اقتصادی چنان با مشكلات عدیده همچون تامین مواد اولیه مواجهند كه این طرح ها قابل بررسی و اجرا نیستند.
آهنی ها با اشاره به اینكه هر دوره و مقطعی، نیازمند سیاستگذاری های متغیر خاص خود در حوزه اقتصادی می باشد، اضافه كرد: تا زمانی كه طرح های مختلف مطالعه دقیق نشده و مورد ارزیابی قرار نگیرند، بطور قطع بعد از اجرا در مقطعی كوتاه با چالش هایی مواجه می شوند.
وی با اشاره به اینكه وزارت كار برای اجرای طرح كارورزی هیچ نشست و جلسه ای با جامعه كارفرمایی نداشته است اظهار داشت: متاسفانه خیلی از طرح ها در كشور ما قبل از نشست های تخصصی با شركای اجتماعی اجرا و بعد از مدتی، با شكست مواجه می شوند.
عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان افزود: تصور می كنم قبل از هر چیز باید فضای كسب و كار با جهت گیری رونق تولید بهبود پیدا یابد و بر مبنای آن، نیازسنجی درستی از فضای كسب و كار داشته باشیم.
این عضو شورای عالی كار با اشاره به اینكه از زمان اجرای طرح كارورزی قبل از بروز شرایط ویژه اقتصادی نیز، این طرح عامل محركی برای اشتغال فارغ التحصیلان نبود، اظهار داشت: در زمانی كه كسب و كار دچار ركود است عملا كارفرما باید فارغ از مشوق های مالی و بیمه ای حمایتی از جانب دولت، برای ارتقای مهارت دانش آموختگان دانشگاهی هزینه كند.
آهنی افزود: یك فرد تحصیل كرده در مقطع كارشناسی بطور قطع شغل خاصی در یك بنگاه اقتصادی مد نظر دارد و تا زمانی كه این فرد بتواند برای بنگاه اقتصادی بهره وری داشته باشد هزینه به كارفرمایان تحمیل می گردد و عملا كارفرما بیش از دولت برای تربیت نیروی كار هزینه می كند.
عضو هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان كشور اظهار داشت: بهترین روش برای موفقیت این گونه طرح ها مشاركت با شركای اجتماعی است كه بطور قطع در این شرایط طرح های عرضه شده، می توانند اثر بخشی بیشتری داشته باشند.
ریسك بالای جذب نیروی كار در فضای ملتهب كسب و كار
همچنین مرتضی رجبی، عضو دیگر هیأت مدیره كانون عالی كارفرمایان در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: طرح به كارگیری فارغ التحصیلان جویای كار به رغم اینكه طرح مطالعه شده ای از جانب وزارت كار بود، اما تاثیر چشمگیری در تحقق اهداف طرح نداشته است.
این فعال كارفرمایی در صنعت قطعه سازی اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح كارورزی، مشكلات اقتصادی دامن گیر بنگاه های اقتصادی شد و این مسائل بیش از هر چیز، كارگاه های كوچك و متوسط تحت الشعاع قرار داد و جذب نیروی كار هم تحت تاثیر قرار گرفت.
وی با اشاره به استقبال كارفرمایان از هر گونه مشوق های حمایتی همچون مشوق های مندرج در طرح كارورزی افزود: متاسفانه در نظام آموزش عالی، آموزش های علمی بر آموزش های مهارتی غلبه دارد و این مورد سبب می گردد تا نیروی جویای كار، مهارت كافی را برای ورود به بازار كار نداشته باشد. از جانب دیگر، انتظار فارغ التحصیلان دانشگاهی از دستمزد و حقوق طبیعتا بیش از كارگر ساده است، این در شرایطی است كه عمده این افراد توانایی فعالیت در مشاغل فنی را ندارند كه این، ناشی از ضعف در نظام آموزشی است.
رجبی، آشنایی نیروی كار با محیط كار و ارتقای مهارت فارغ التحصیلان را همچون مزایای طرح كارورزی اعلام نمود و در پاسخ به این سوال كه به رغم این مزایا چرا كارفرمایان از این طرح استقبال نكردند، اظهار داشت: هم اكنون بنگاه های اقتصادی بدلیل مشكلات متعددی كه در عرصه اقتصاد كشور وجود دارد، با ظرفیت كامل فعالیت نمی كنند و در این شرایط نمی توانند ریسك جذب نیروی كار را بپذیرند.
عضو كانون عالی كارفرمایان اظهار داشت: فارغ از مزایا و معایب طرح كارورزی، كارفرمایان از هر نوع مشوقی حمایت می كنند؛ چراكه حتی معافیت ۲۵ صدم درصدی در پرداخت حق بیمه می تواند حاشیه سود كارفرمایان و صاحبان مشاغل را افزایش دهد.
وی اضافه كرد: با عنایت به اینكه عمده بنگاه های اقتصادی از واحدهای خرد و متوسط هستند، ازاین رو از جذب نیروی جدید و تحمیل هزینه هراس دارند و این ریسك را نمی پذیرند؛ اما نمی توان اصل طرح را زیر سوال برد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، به نظر می آید اكنون كه بیش از یكسال از اجرای «طرح كارورزی ویژه بكارگیری فارغ التحصیلان جویای كار» می گذرد، وزارت كار باید با مشاركت نمایندگان كارفرمایی این طرح را چكش كاری كند؛ چراكه طی ۱۴ ماه گذشته از اجرای طرح، شرایط اقتصادی یكی از توجیهات صاحبان مشاغل برای نپذیرفتن ریسك جذب نیروی كارورز بوده است.
بر اساس این گزارش، طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه از چشم انداز بازار كار، پیش بینی شده است كه جمعیت شاغل دارای آموزش عالی سالانه ۶۸۶ هزار نفر افزایش یابد، به عبارتی بیش از ۷۰ درصد كل فرصت های شغلی تولید شده، باید به دانش آموختگان دانشگاهی اختصاص پیدا كند.

1397/06/21
13:09:10
5.0 / 5
4770
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری