مطالب ارتباط با مشتری

كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مقرر كرد؛

بسته های حمایتی بین كارگران روز مزد توزیع می شود

بسته های حمایتی بین كارگران روز مزد توزیع می شود
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون خبر داد؛

صدور ضمانت نامه اعتباری برای تعاونیهای تولیدكننده محصولات بهداشتی

صدور ضمانت نامه اعتباری برای تعاونیهای تولیدكننده محصولات بهداشتی
در گفت وگو با ارتباط با مشتری اعلام شد

كاهش ۸۱ درصدی سفرهای مردم در روز طبیعت

كاهش ۸۱ درصدی سفرهای مردم در روز طبیعت
رحمانی خبر داد

بخشنامه پرداخت وام 75 هزار میلیاردی به كسب و كارها در حال تدوین است

بخشنامه پرداخت وام 75 هزار میلیاردی به كسب و كارها در حال تدوین است

ادامه كاهش ترددهای بین استانی بعلاوه جزئیات

ادامه كاهش ترددهای بین استانی بعلاوه جزئیات
جزئیات جلسه كرونایی وزارت كار

پرداخت ۵۰ درصد غرامت مزد برای كارگران دارای استراحت پزشكی حتمی شد

پرداخت ۵۰ درصد غرامت مزد برای كارگران دارای استراحت پزشكی حتمی شد

پیشبینی بازار مسكن از زبان عضو كانون انبوه سازان

پیشبینی بازار مسكن از زبان عضو كانون انبوه سازان
مهر منتشر كرد؛

جزئیات طرح خریدهای اعتباری

جزئیات طرح خریدهای اعتباری
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد:

پاداش آخر خدمت بازنشستگان تا شهریور پرداخت می شود

پاداش آخر خدمت بازنشستگان تا شهریور پرداخت می شود
سال جهش تولید،

جذابیت خرید تولید داخل را برای مردم ایجاد نماییم

جذابیت خرید تولید داخل را برای مردم ایجاد نماییم
ارتباط با مشتری ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری