HCRM

قیمت گذاری برای بازار مسكن جوابگو است؟


تعیین قیمت منطقه ای از جانب برخی افراد بعنوان راهكاری برای سر و سامان دادن به بازار مسكن عرضه می شود و این در شرایطی است كه برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری اگر جواب میداد دلار نباید از ۴۲۰۰ تومان فراتر می رفت.

به علت بحران كرونا

سازمان ملل: نیمی از جوانان قسمتی از درآمد خودرا از دست داده اند


ارتباط با مشتری: بدنه كارگری سازمان ملل متحد در مطالعه جدید خود متوجه شد كه حدود 42 درصد از جوانان جهان كه با وجود پاندمی هنوز كار می كنند، شاهد سقوط درآمد خود به سبب بحران كرونا بوده اند.


دكوراسیون خانه تان را با اكسسوری متحول كنید


ارتباط با مشتری: وقتی به امكانات منزل های مدرن فكر می كنم از راحتی و ساده و شكیل بودن تجهیزات مدرن امروزی نمی توانم دل بكنم.

بیمه بیكاری كرونا را نگرفتید بخوانید


به گزارش ارتباط با مشتری نحوه دریافت مقرری بیمه بیكاری كرونا برای آن دسته از مشمولان و متقاضیان دریافت بیمه بیكاری ایام كرونا كه تابحال موفق به ثبت نام نشده یا از فهرست مشمولان جامانده اند، اعلام گردید.

اعتصاب هفت تپه به روز۵۹ رسید


به گزارش ارتباط با مشتری كارگران شركت نیشكر هفت تپه امروز هم دست به اعتصاب زدند و علاوه بر تاكید بر دریافت كلیه حق وحقوق قانونی خود، خواهان لغو خصوصی سازی در این شركت شدند.

در گفت وگو با ارتباط با مشتری تاكید شد

عرضه مجانی سهام كارخانه ها به كارگران


یك فعال حوزه كار اعتقاد دارد با اختصاص درصدی از سهام كارخانه ها به كارگران قدرت خرید و انگیزه كار تقویت می شود و گشایش در وضع زندگی كارگران به وجود می آید.

عضو شورای عالی كار :

دولت حمایت خاصی از كارگران نكرد


عضو شورایعالی كار با اشاره به اینكه هزینه های كرونا روی دوش كارگران بیش از اندازه بوده است، اظهار داشت: دولت باید گزارشی از نحوه حمایت هایش از جامعه كارگری عرضه نماید.

معاون سازمان صنایع كوچك خبر داد

اشتغال ۷ هزار و ۶۰۰ نفر در واحدهای صنعتی احیا شده


معاون سازمان صنایع كوچك اظهار داشت: از شروع سال 1399 تا اختتام هشتم مرداد جاری، 432 واحد مجدداً احیاء شد كه تعداد هفت هزار و 600 نفر اشتغال را دربر می گیرد.


ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری