در گزارش ارتباط با مشتری اعلام شد

وسع مالی دریافت كنندگان یارانه معیشتی ۶ ماه یكبار پایش می شود

وسع مالی دریافت كنندگان یارانه معیشتی ۶ ماه یكبار پایش می شود

به گزارش ارتباط با مشتری سخنگوی ستاد حمایت معیشتی با اشاره به اینكه از بالغ بر ۶میلیون خانوار معترض، ۳میلیون نفر مجوز دسترسی به اطلاعات بانكی دادند، اظهار داشت: وسع مالی دریافت كنندگان كمك معیشتی هر ۶ ماه یكبار پایش می شود.حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طی بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه كه مهلت ثبت تقاضای معترضان دریافت حمایت معیشتی بود، در مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست به ثبت رسید كه از این بین ۷۱.۸ درصد از سرپرستان خانواری كه شماره تلفن همراه به نام آنها بود، كد رهگیری دریافت نمودند كه معادل ۴ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۴۷۲ سرپرست خانوار می شد.
وی با اشاره به اینكه ۱۰.۶ درصد از معترضان دریافت كمك حمایت معیشتی، سرپرستان خانواری بودند كه در لیست یارانه بگیران قرار نداشتند، اضافه كرد: این گروه از معترضان ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ سرپرست خانوار هستند كه موعدی را در دیماه اعلام خواهیم كرد تا افرادی كه در فهرست یارانه بگیران قرار ندارند، درخواست خویش را برای دریافت كمك معیشتی ثبت كنند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی اضافه كرد: متقاضیان حمایت معیشتی كه در گروه یارانه بگیران قرار ندارند باید بعد از اعلام زمان قطعی، به دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ رجوع كنند تا تقاضای خویش را اعلام دارند؛ درخواست ما این است تا قبل از اعلام رسمی به هیچ وجه رجوع نكنند.
یك میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار معترض، یارانه معیشتی را دریافت كرده بودند
میرزایی اضافه كرد: ۱۷.۶ درصد از معترضان، گروهی از سرپرستان خانواری بودند كه به رغم دریافت حمایت معیشتی ولی اعتراض خویش را در سامانه ثبت كردند كه یك میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۱۵ هزار نفر هستند. عرضه درخواست مجدد از جانب این گروه از خانوارها چند علت داشت. بعضی از این افراد به سبب اینكه سیستم پیام كوتاه آنها در بانك مربوطه فعال نبود، پیامك واریز وجه را دریافت نكرده بودند.
از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شده، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ سرپرست خانوار پس از ارسال درخواست از راه كد دستوری #۶۳۶۹* كد رهگیری دریافت نمودند و با رفتن به سایت حمایتی اجازه دسترسی به حساب های بانكی خویش را داده اند
وی همینطور افزود: بعضی از افراد سیستم دریافت پیامك آنها فعال است اما در پیامك واریز عنوان «بسته حمایت معیشتی» قید نشده بود و سرپرست خانوار متوجه واریز وجه كمك معیشتی نشده بود. علت بعدی تعدد كارت های بانكی افراد بوده، بدین سان كه یك فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی مستمری خویش را از راه یك بانك دریافت می كرده و تصور كرده كه یارانه معیشتی وی هم به همان حساب واریز می شود در صورتیكه كمك معیشتی در حساب مربوط به «یارانه نقدی» واریز شده است. به هر ترتیب یارانه معیشتی به حساب این یك میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واریز شده اما متوجه واریز نشده اند.
بررسی تقاضای ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار برای دریافت یارانه معیشتی
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی اظهار داشت: در نهایت از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ درخواست ثبت شده، ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ سرپرست خانوار پس از ارسال درخواست از راه كد دستوری #۶۳۶۹* كد رهگیری دریافت نمودند و با رفتن به سایت حمایتی اجازه دسترسی به حساب های بانكی خویش را داده اند.
میرزایی با بیان اطلاعات بانكی این خانوارها استعلام خواهد شد و نتیجه اینكه مشمول دریافت كمك معیشتی هستند یا خیر به آنها اعلام خواهد شد، اضافه كرد: از این ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ مورد ۸۸ درصد با كد رهگیری و ۱۲ درصد هم با شماره حساب یارانه نقدی خود در سایت حمایتی وارد شدند. به سبب اینكه بعضی از خانوارها كدرهگیری دریافت نكرده بودند یا پیامك بعضی از افراد پاك شده بود امكانی را فراهم كردیم تا سرپرستان خانوار از راه سایت حمایت بتوانند با شماره حساب متصل به كارت یارانه نقدی خود وارد شوند.
وی درباره زمان تعیین تكلیف معترضان برای دریافت یارانه معیشتی اظهار داشت: ما بررسی های لازم را بر اساس اطلاعات بانكی خانوار انجام خواهیم داد و از راه آزمون وسع افراد و متقاضیان به لحاظ مالی رتبه بندی می شوند.
بررسی تقاضاها تا آخر دیماه / ‏واریز‬ هر دو نوبت یارانه معیشتی به حساب مشمولان
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با اشاره به اینكه تا آخر دیماه بررسی وسع مالی خانوار با دقت انجام می شود، اظهار داشت: با عنایت به اینكه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه موعد دوم پرداخت حمایت معیشتی دهم دیماه است، احیاناً اگر زمان بررسی وسع مالی خانوار از تاریخ نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، خانوارها نگران نباشند و در صورتی كه مشمول باشند هر دو نوبت آذر و دیماه تا آخر دی به حساب آنها واریز می شود.
در بررسی پرداخت یارانه حمایتی به ۶۰ میلیون نفر مرحله نخست، اطلاعات بانكی دخیل نبوده است اما از این به بعد اطلاعات بانكی همه دریافت كنندگان یارانه معیشتی در هر ۶ ماه یكبار مورد پایش قرار می گیرد
میرزایی تصریح كرد: گروه دیگری از متقاضیان دریافت حمایت معیشتی كه در لیست یارانه بگیران قرار ندارند، نگران نباشند در دیماه موعدی را مشخص خواهیم كرد تا به پلیس به اضافه ۱۰ برای ثبت تقاضای خود رجوع كنند.
اطلاعات بانكی مشمولان اولین مرحله یارانه معیشتی بررسی نشده است
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا اطلاعات بانكی و مالی ۱۸ میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) كه در اولین مرحله مشمول دریافت حمایت معیشتی شدند هم مورد پایش قرار گرفت یا خیر؟ اظهار داشت: در شناسایی اولیه اطلاعات بانكی دخیل نبوده اما در دور جدید همانطور كه اعلام كردیم ۳ میلیون و ۷۰ هزار نفر اجازه بررسی اطلاعات بانكی خویش را دادند تا وسع مالی آنها برای دریافت حمایت معیشتی سنجیده شود.
پایش اطلاعات مالی دریافت كنندگان یارانه معیشتی در هر ۶ ماه یكبار
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تصریح كرد: اطلاعات بانكی خانوارهایی كه یارانه معیشتی دریافت نمودند و افرادی كه در مرحله بعد هم مشمول می شوند، در دوره های ۶ ماه یكبار صورت خواهد گرفت و اینگونه نیست كه دریافت كنندگان یارانه معیشتی با این توجیه كه مشمول شدند دیگر وسع مالی آنها پایش نخواهد شد، برای همیشه مشمول این حمایت می شوند بلكه فرآیند پایش اطلاعات مالی و بانكی هر ۶ ماه یكبار صورت خواهد گرفت.
میرزایی اضافه كرد: بدین سان امكان دارد افرادی كه هم اكنون حمایت معیشتی را دریافت می كنند پس از پایش مالی در آینده مشمول نباشند یا بالعكس افرادی كه هم اكنون مشمول این حمایت نیستند در آینده از یارانه معیشتی بهره مند شوند. ازاین رو از این به بعد اطلاعات بانكی همه دریافت كنندگان یارانه معیشتی مورد پایش قرار می گیرد.
مردم تصور نكنند اطلاعات بانكی آنها شخم زده می شود
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی اظهار داشت: متاسفانه مبحث پایش اطلاعات مالی به صورت ناقص به جامعه منعكس شده است. این حساسیت نباید در جامعه وجود داشته باشد كه یك فرد اطلاعات بانكی آنها را شخم می زند. خانوارها توسط بانك مركزی در شاخصهای میزان واریزی ها به حساب، تراكنش خرید و دامنه دریافت تسهیلات گروه بندی می شوند.
وی افزود: بر اساس تراكم افراد كه در یك گروه قرار می گیرند، به لحاظ مالی رتبه بندی می شوند و خانوارهای مشمول بدین سان مشخص می شوند.

1398/09/30
20:10:10
5.0 / 5
4017
تگهای خبر: بانك , بودجه , تسهیلات , جامعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری