مهر خبر می دهد

نحوه محاسبه مزد كارگران در كارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

نحوه محاسبه مزد كارگران در كارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

ارتباط با مشتری: نحوه محاسبه حقوق و دستمزد امسال كارگران شاغل در كارگاه های دارای طرح طبقه بندی بر طبق مصوبه دستمزد شورای عالی كار تعیین و ابلاغ گردید.به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد امسال كارگران شاغل در كارگاه های دارای طرح طبقه بندی برمبنای مصوبه دستمزد شورای عالی كار تعیین و ابلاغ گردید.
كورش یزدان مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل روش اجرای مصوبه ۲۰/۱/۹۹ شورای عالی كار در مورد كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، را ابلاغ نمود.
در متن این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه ۹۹/۱/۲۰ شورای عالی كار، روش اجرای مصوبه مذبور را در كارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف: روش اجرای بند یك بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل تمامی كارگران از شروع سال ۹۹ روزانه ۱۵ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۹۸) به اضافه روزانه ۳۰، ۳۳۸ ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر:
مزد شغل روزانه در سال ۹۹= ۳۰۳۳۹+ ۱.۱۵* آخرین مزد شغل روزانه در سال ۹۸)
تبصره ۱: باتوجه به تكلیف مقرر در تبصره بند یك بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذكر كمتر از ۶۱۱، ۸۰۹ ریال در روز شود، مبلغ ۶۱۱، ۸۰۹ ریال ملاك خواهد بود.
تبصره ۲: به سایر عناصری كه بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی یا عرف و رویه كارگاه جزو مزد تلقی شده و تا آخر سال ۹۸ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی كه بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی كار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا اختتام سال ۹۸) و نظایر آنها.
تبصره ۳: همین طور در اجرای بند یك بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۵ درصد نسبت به ضرایب سال قبل (سال ۹۸) از شروع سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
ضمناً ضرایب مذكور ملاك تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی كار، مزایای ماندگاری و غیره (برای كارگاه هایی كه دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل هستند) در سال ۹۹ خواهد بود.
ب: روش اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۹۹
جدول مزد سنوات در گروه های بیست گانه در سال ۹۹ به شرح ذیل است كه در اجرای تبصره یك بند ۲ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ در مورد كارگرانی كه از ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ به بعد دارای یك سال سابقه خدمت باشند و یا یك سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یك پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.
تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) كه در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی كار در سال ۹۹ و طبق جدول موضوع این بنده داده می شود، مشمول افزایش ۱۵ درصد نمی گردد.

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۳۳ مورخ ۲۶/‏۰۱/‏۹۹‬ از شروع سال ۹۹ همه كارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه دارای یك سال سابقه كار و یا یك سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، شامل اینكه حق سنوات یا مزایای اختتام كار خودرا تسویه حساب كرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
ج: روش اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقا:
در واحدهایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هستند، نحوه ارتقا شغل كاركنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.
در كارگاه هایی كه فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند، اضافه مزد ناشی از ارتقا بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول كارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.
منبع:

1399/01/30
22:21:22
5.0 / 5
3261
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری