ابلاغ دستورالعمل وام اشتغال روستایی

ابلاغ دستورالعمل وام اشتغال روستایی

به گزارش ارتباط با مشتری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ضمن ابلاغ قانون مربوط به اشتغال روستایی وعشایری به استانداران ۱۱ درخواست برای اجرای این قانون مطرح كرد.


به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف كاهش بیكاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای كمتر از ۱۰ هزار نفر از جانب علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه هفته گذشته ۴ دی ماه تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه تولید اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر كشور ابلاغ گردید. بر مبنای این طرح مقرر است معادل ریالی ۱. ۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانك های كشاورزی، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود. در جهت اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یك از موسسات مذكور حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می یابد. لازم به ذكر است، اواخر آذر ماه در فاز نخست ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از كل ۱. ۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به موسسات عامل تخصیص یافت. با عنایت به اینكه هر یك از چهار موسسه عامل مكلف هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود هم اختصاص یابند، ازاین رو در مرحله اول مجموعا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافت تا بعد از تهیه شیوه نامه های اجرایی در استان ها فرایند پرداخت آغاز شود. خبرگزاری مهر جزئیات بخشنامه وزیر كار به استانداران و همینطور متن این دستورالعمل شامل فرایند پرداخت تسهیلات، وثایق و مدارك مورد نیاز متقاضیان را به شرح زیر منتشر نمود.


وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
وزیراستانداران محترم سراسر كشوربا سلام و احترامبه پیوست دستورالعمل مبحث بند (ب) مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت ۵۴۶۹۱ه مورخ ۹۶. ۸. ۲۱ هیئت محترم وزیران مبحث آئین نامه اجرای قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به حضورتان ارسال می گردد. از جنابعالی انتظار دارم به منظور حداكثر سازی كارآمدی و اثربخشی این طرح، موارد زیر را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار دهید: ۱- رئیس جمهور محترم بر دستاوردهای اشتغالی و آثار ملموس طرح امسال تاكید داشته اند. سفارش می گردد علاوه بر سرعت، دقت لازم در اجرای صحیح طرح مد نظر قرار گیرد. ۲- شایسته است در نخستین فرصت ممكن جلسه ای با اركان اجرای طرح در استان برگزار و نسبت تبیین اهمیت و روش اجرا اقدام گردد. ۳- پایین بودن نرخ بهره می تواند باعث فرصت طلبی و سوداگری اشخاص گردد. علاوه بر مكانیسم های پیش بینی شده در طرح، مدیریت مستقیم جنابعالی برای پیشگیری از تجربه مجدد پاشیدن بود بسیار موثر خواهد بود. ۴- همانطور كه در دستورالعمل قید شده است، بیش و پیش از پرداخت وام، پیاده سازی برنامه های مداخلات توسعه ای در روستاها برای تولید اشتغال ضرورت دارد. لطفا مدیریت فرمایید كه پرداخت وام بر فرایند مداخلات توسعه غالب نشده و آن را كم اهمیت ننمایند. در این راستا از نهادهای توسعه ای ملی و منطقه ای بهره گرفته می گردد كه شیوه نامه مربوطه جداگانه در اختیار گذارده خواهد شد. ۵- ممكن است در فرایند اجرا با مشكلاتی بخصوص در بارگذاری اطلاعات در سامانه، برخورد شود. لطفاً در این گونه موارد مساله به معاونت توسعه كارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه اعلام تا در اسرع وقت اصلاح لازم انجام شود. ۶- در انتها سال جاری طرح و روش اجرای آن مورد بازنگری قرار می گیرد. بنابراین، هم در روش اجرای طرح بازنگری انجام می گردد و هم در ظرفیت پیاده سازی بهینه طرح در استان ها. از آنجائیكه امكان جابجایی منابع تا میزان ۳۰درصد در اختیار كارگروه ملی می باشد، حسن اجرای طرح در استان از منظر دستاورد اشتغالی ملاك ارزیابی عملكرد خواهد بود، نه میزان وام تخصیص یافته. ۷- دستیابی به اهداف طرح منوط به بسیج نمودن نهادهای مرتبط می باشد. بكارگیری ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای و سایر نهادهای دولتی و خصوصی حوزه آموزش مهارت متناسب با رسته فعالیت های در اولویت و همین طور مبحث سرمایه گذاری مورد انتظار است. ۸- یكی از الزامات درست برای اجرای بهینه و پایدارسازی دستاوردهای این طرح تعبیه گروه ها و شركت های مشاوره برای عرضه خدمات قبل، حین و بعد از اجرای طرح های سرمایه گذاری است. فعال نمودن بخش خصوصی در قالب نظام مشاوره هم خود باعث تولید اشتغال است و هم طرح های هدف را موفق خواهد نمود. در این زمینه شیوه نامه ای اختصاصی متعاقبا از جانب معاونت كارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه ابلاغ می گردد. ۹- در صورتی كه جنابعالی ایده ای جدید در اجرای طرح جهت اعمال در سراسر كشور دارید، ارسال آن باعث امتنان خواهد بود. ۱۰- همانطور كه در دستورالعمل اشاره شده است معاونت محترم اقتصادی استاندار مسئولیت كمیته نظارت بر اجرای بهینه طرح را برعهده دارد. تقویت سازوكار نظارت بطور قطع منجر به افزایش اثربخشی و نیل به هدف خواهد بود. ۱۱- در انتها مایل است اشاره نماید كه این طرح در صورت اجرای صحیح، در بودجه سال ۹۷ منابع عظیمی را برای اشتغال در اختیار خواهد داشت. اینجانب از شما درخواست می نماید تمام تلاش خویش را برای موفقیت این طرح به كار گیرید. از تلاش شما سپاسگزاری می نمایم و از خداوند منان برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم. علی ربیعیرونوشت: - جناب آقای دكتر واعظی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور جهت استحضار

بسمه تعالی استانداران محترم سراسر كشوربا سلام و احترامبا عنایت به دستورالعمل های واصله از جانب مراجع ذیربط مبحث بند (ب) ماده (۸) و هم ماده (۹) تصویب نامه شماره۱۰۳۸۹۸/ت ۵۴۶۹۱ هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیئت وزیران (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) و به منظور تسهیل امور و وحدت رویه، به پیوست «دستورالعمل اجرایی واحد» به انضمام فرمها، چك لیستها و شیوه نامه های مربوطه، جهت اجرا در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ به دستگاه های بخشی، موسسات عامل، فرمانداران و اعضای كارگروه اشتغال در سطح استان، نسبت به فعال سازی كمیته های مندرج در دستورالعمل و ارسال گزارش های مربوطه اقدام لازم بعمل آید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور - علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی – ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم - محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور

متن «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه تولید اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»
بسمه تعالیكمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال (كارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶. ۰۸. ۲۳ بنا به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و به استناد بند(ب) ماده ۸ و مواد ۹ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، دستورالعمل آیین نامه اجرایی این قانون را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده ۱-در این دستورالعمل اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به كار می روند: قانون: قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره ۴۹۱۹۴/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶. ۶. ۱۴آیین نامه: منظور آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به شماره ۱۰۳۸۹۸/ت/۵۴۶۹۱/هـ مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۹۶. ۸. ۲۱كارگروه ملی: كارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار بر مبنای ابلاغیه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵. ۷. ۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحیه آن. سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعیمعاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشوردستگاه بخشی: وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورموسسه عامل: بانك های كشاورزی، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی؛كار گروه: كار گروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی (دبیر) / رئیس سازمان برنامه و بودجه استان/ مدیركل امور روستایی و شوراهای استانداری/ مدیركل صنعت، معدن و تجارت استان/ مدیركل جهاد كشاورزی استان/ مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان/ مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان و مدیركل دفتر امور زنان و خانواده استانداری؛كمیته فنی: كمیته فنی استان ذیل كار گروه و برپایه تفویض كار گروه متشكل از نمایندگان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان، اداره كل یا سازمان دستگاه بخشی، اداره كل امور روستایی و شوراهای استانداری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و كارگزار (یا نماینده نهاد توسعه ای)، كمیته فنی برای تسهیل در فرایند بررسی طرح ها، می تواند موسسه عامل و سایر دستگاه های مرتبط را دعوت كند؛برنامه اجرابی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر مبحث مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶. ۳. ۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال مصوب كار گروه استان در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای كسب و كار و اشتغال استان؛مناطق هدف اجرای طرح: الف- مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ب- نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت؛كارگزار و یا نهاد توسعه ای: شخصیت حقیقی و یا حقوقی كه دارای تخصص، تجربه و امكانات كافی برای انجام هماهنگی های لازم در حوزه های مداخلات توسعه ای در مناطق هدف اجرای طرح می باشد همچون دوره های آموزشی، انتقال دانش فنی، مشاوره، بازاریابی و نظایر آن كه منجر به تقویت و توسعه كسب و كار خواهد شد؛تسهیل گر: افرادی كه اجرای برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده توسط كار گروه ملی، كار گروه و نهادهای توسعه را در جوامع هدف بر عهده دارند؛شركت پیشرو: شركت های تولیدی یا خدماتی خریدار محصولات كه واحدهای خرد و كوچك روستایی بعنوان تامین كننده آنها فعالیت می نمایند. این شركت ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند دارای پلت فرم بوده و یا از بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش مزیت كسب و كارهای كوچك روستایی استفاده نمایند؛متقاضی: منظور كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (بخش های خصوصی و تعاونی) - به استثنای شركت های دولتی و نهادهای عمومی- هستند كه تقاضای دریافت تسهیلات را در چارچوب آیین نامه دارند. شركت های خصوصی و تعاونی در اولویت دریافت وام قرار دارند. مناطق مرزی: عبارت از روستاهای مرزی و شهرهای مرزی زیر ده هزار نفر جمعیت مندرج در دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی (بخشنامه شماره ۱۴۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۹۱. ۱۱. ۱۷ وزارت كشور و اصلاحیه آن)مناطق عشایری: مناطق تعریف شده طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی ساماندهی عشایر مبحث مصوبه شماره ۱۸۶۸۸/ت/۳۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۸۴. ۳. ۲۹ هیات وزیران؛سامانه: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت به آدرس www. kara. Incls. gov. ir
بخش اول: سهم تسهیلات مناطق (استان و شهرستان) ماده ۲- تسهیلات پیش بینی شده به تفكیك استان ها برپایه ماده ۵ آیین نامه بر مبنای جدول پیوست شماره (۱) توزیع می گردد. تبصره ۱: كار گروه مكلف است در نخستین جلسه نسبت به توزیع شهرستانی منابع استان مطابق جدول فوق و بر مبنای دو شاخص جمعیت روستایی، عشایری، مناطق مرزی و محروم و سهم بیكاران هر شهرستان (نتایج سرشماری نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵) اقدام نماید. تبصره ۲: محل استقرار فیزیكی و اجرای طرح های مشمول دریافت تسهیلات مبحث قانون، باید در مناطق هدف تعیین شده این دستورالعمل باشد.
بخش دوم: برنامه ها و مداخلات نهادیماده ۳- دستگاه های بخشی موظفند حداكثر ظرف مدت ۲ هفته پس ابلاغ این دستورالعمل، منطبق با رسته فعالیت های اقتصادی اولویت دار آن بخش در برنامه اشتغال فراگیر به شرح پیوست شماره (۲)، نسبت به تهیه برنامه اجرایی یاد شده اقدام و بعد از تصویب در كار گروه ملی، به واحدهای استانی تابعه خود جهت اجرا ابلاغ نمایند. این برنامه مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی برای آموزش، ترتیبات نهادی برای تولید و توسعه كسب وكار و نظارت عملیاتی می باشد. ماده ۴- به منظور پیاده سازی برنامه های توسعه كسب و كار و اشتغال، وزارت و معاونت به صورت مشترك، نهاد و یا نهادهای توسعه ای صاحب صلاحیت را انتخاب می كنند. ماده ۵- نهاد و یا نهادهای توسعه ای در چارچوب اعلامی از جانب وزارت و معاونت، اقدام به اجرای برنامه های ذیل می نمایند: -تهیه اطلس ملی توسعه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از داده ها و برنامه های دستگاه های بخشی، برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال و مطالعات میدانی؛-انتخاب و آموزش تسهیل گران توسعه اشتغال روستایی و عشایری؛-مطالعه و تحلیل كسب و كار و اشتغال روستاهای هدف؛- انتخاب رسته و حوزه مداخله؛- پیاده سازی برنامه توسعه كسب و كار و اشتغال در حوزه زیرساختی (با حمایت معاونت و نهادهای عمومی غیردولتی) و شكل دهی و تجاری سازی كسب و كارها (با حمایت دستگاه های بخشی و نهادهای عمومی غیردولتی)؛- آموزش مهارتی و كارآفرینی بومی و محلی برای مناطق هدف با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور؛- عرضه خدمات مشاوره ای به متقاضیان و یا سرمایه گذاری و تولید كلینیك های آموزشی لازم با استفاده از ظرفیت مراكز و نهادهای خصوصی و تعاونی؛- انتقال دانش فنی لازم به كسب و كارهای روستایی هدف متناسب با بافت روستاهای كشور با مدیریت نهاد توسعه ای؛- كمك به اتصال واحدهای كسب و كار خرد و كوچك روستایی بعنوان تامین كننده شركت های پیشرو و حمایت از این شركت ها در اتصال به واحدهای روستایی. - عرضه آموزش های لازم به سرمایه گذاران، واحدهای اقتصادی در مناطق هدف به منظور تقویت و توسعه بازاریابی محصولات كسب و كارهای قابل پیش بینی و اتصال به بازار و تكمیل زنجیره ارزش كسب و كار با رویكرد استفاده از ظرفیت های بنگاه های خصوصی همچون شركت های پیشرو و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی؛- هدایت متقاضیان و یا سرمایه گذاران به دستگاه بخشی با مدیریت نهاد توسعه ای جهت بهره مندی از اجرای ماده ۸ این دستورالعمل؛تبصره: سازمان فنی و حرفه ای كشور با استفاده از ظرفیت واحدهای استانی خود موظف به تشكیل كمیته آموزش اشتغال روستایی برای انجام اقدامات و سازوكارهای آموزشی این ماده می باشد.
بخش سوم: فرآیند اعطای تسهیلات الف- دستگاه بخشی و كارگروه ماده ۶- فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح های سرمایه گذاری و كسب و كارهای اشتغالزای بخش غیردولتی در مناطق هدف اجرای طرح در استان (دستگاه بخشی و كار گروه) به شرح ذیل می باشد: ۱-فراخوان و اطلاع رسانی عمومی اولویت های سرمایه گذاری و كسب و كارهای در مناطق هدف آیین نامه از جانب دستگاه بخشی استان مبتنی بر برنامه های مصوب؛۲-درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بر مبنای تكمیل فرم اطلاعات متقاضی حقیقی و یا حقوقی (پیوست شماره ۳)؛تبصره: متقاضی اجرای طرح های سرمایه گذاری می تواند از ظرفیت های نهادهای خدمات مشاوره ای برای راهنمایی در فرآیند تسهیلات (مشاوره اولیه، تهیه طرح توجیهی، بازاریابی و نظایر آن) بهره مند شوند. پرداخت حق الزحمه استفاده از این خدمات از محل منابع عمومی ممنوع می باشد. ۳- ارائه خلاصه طرح پیشنهادی از جانب متقاضی به دستگاه بخشی مطابق با فرم پیوست شماره ۴؛ ۴- بررسی اولیه درخواست تسهیلات و خلاصه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارك و مستندات آن توسط دستگاه بخشی و اعلام تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت مجری و تناسب طرح با برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال ظرف مدت یك هفته و ارائه طرح های تایید شده به دبیرخانه كار گروه؛تبصره ۱: كار گروه می تواند اختیارات خویش را به كمیته فنی قابل تشكیل در شهرستان ها تفویض نماید. تبصره ۲: در صورت عدم تایید طرح دستگاه بخشی مكلف است مبحث را با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید. ۵- ثبت طرح تایید شده در سامانه توسط دستگاه بخشی ظرف مدت یك روز و ارائه كد رهگیری به متقاضی برای پیگیری های بعدی؛ ۶-بررسی طرح های ارائه شده از جانب دستگاه بخشی در چارچوب برنامه های بخشی ابلاغ(مصوب)، بررسی عدالت در توزیع مكانی طرح ها در استان، انطباق و كنترل همسویی طرح با مصوبات ملی و احراز روستایی، عشایری و مناطق محروم بودن اجرای طرح و... توسط كمیته فنی ظرف یك هفته؛ ۷- اعلام نتایج بررسی طرح توسط كمیته فنی به كار گروه بر مبنای صورت جلسه مشترك؛۸- معرفی و ارائه خلاصه طرح تائید شده به موسسه عامل توسط كارگروه و برگشت طرح های رد شده به دستگاه مربوط به صورت مستدل ظرف مدت سه روز. ب-موسسه عاملماده ۷ - موسسه عامل مكلف است ظرف مدت یك ماه از معرفی طرح و تكمیل مدارك نسبت به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و اعلام پذیرش یا رد (به صورت مكتوب) به متقاضی و كار گروه تخصصی اقدام نماید. تبصره: متقاضی مكلف است حداكثر ظرف یك ماه بعد از معرفی به موسسه عامل، با رجوع به موسسه عامل و تكمیل مدارك مطابق چك لیست پیوست شماره ۵ اقدام نماید. در غیر این صورت موسسه عامل مكلف است درخواست متقاضی را به كار گروه عودت نماید. ماده ۸ - در صورت پذیرش طرح، موسسه عامل مكلف است بعد از تكمیل وثایق و تضامین مورد نیاز، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی حداكثر ظرف مدت پانزده روز و پرداخت تسهیلات به متقاضی با رعایت شرایط مندرج در قرارداد(از جمله تأمین سهم الشركه از جانب متقاضی و هزینه كرد آن) اقدام نماید. تبصره: متقاضی مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه بعد از پذیرش طرح توسط موسسه عامل، نسبت به ارائه وثایق مورد نیاز به موسسه عامل اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در این خصوص در مهلت تعیین شده طرح به كار گروه عودت می گردد. ماده ۹- نرخ سود تسهیلات مبحث این دستورالعمل به شرح زیر است: - با نرخ ۱۰ درصدی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ده هزار نفر قابل اعطا می باشد. - برای سایر طرح ها، تسهیلات موصوف با نرخ ۴ درصد به مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و ۶ درصد به روستاهای غیر مرزی و عشایری غیر مرزی به متقاضی پرداخت می گردد. ماده۱۰- وثایق (قابل ترهین برپایه قوانین ثبت اسناد) و تضامین قابل دریافت از متقاضی شامل موارد ذیل می باشد: - سند منازل مسكونی روستایی؛- سند زمین كشاورزی؛- سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی؛- سفته؛- ضمانت نامه های بانك ها، صندوق ها و یا بیمه ها؛- اسناد مالكیت محل اجرای طرح؛- اسناد ماشین آلات طرح؛- سایر وثایق قابل عرضه به موسسه عامل (در صورتی كه وثایق فوق، پوشش وثایق طرح را ندهد). تبصره: ضمانت ها و وثایق این ماده می تواند به صورت تركیبی و بر مبنای انتخاب متقاضی و تا سقف مورد نیاز برای تضمین اصلی و سود تسهیلات اعمال شود. ماده ۱۱- موسسه عامل نسبت به تعیین دوره استفاده از تسهیلات مربوطه (مشاركت مدنی) حداكثر دوسال، دوره تنفسی حداكثر تا یك سال، دوره فروش اقساطی حداكثر شش سال و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش برای حداكثر ۱۸ ماه، حسب طرح متقاضی اقدام می نماید. ماده ۱۲- سایر وظایف موسسه عامل: ۱۲- ۱- موسسه عامل مكلف است معادل سهم دریافتی از صندوق توسعه ملی، نسبت به تامین آورده معادل آن از محل منابع داخلی خود برای اعطای تسهیلات اقدام نماید؛ ۱۲- ۲- موسسه عامل موظف است ظرف مدت یك هفته بعد از واریز وجوه سپرده گذاری مبحث بند (الف) ماده آیین نامه نسبت به ابلاغ سهم تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نماید؛آیین نامه نسبت به ابلاغ تخصیص یافته به شعب استانی خود اقدام نماید؛ ۱۲- ۳- موسسه عامل نمی تواند از منابع مبحث این دستورالعمل جهت تسویه بدهی قبلی متقاضی استفاده نماید؛ ۱۲- ۴- موسسه عامل مجاز است نسبت به دریافت وجه التزام تا نرخ موثر ۲۰ درصد بابت عدم وصول اقساط از متقاضی اقدام نماید؛۱۲- ۵- حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارائه گزارش های دوره ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت نگهداری می شود؛ ۱۲- ۶- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهیلات آن مرحله می گردد. ۱۲ -۷- بنا به تشخیص موسسه عامل و یا كار گروه در صورتی كه متقاضی در حین و یا بعد از هزینه كرد تسهیلات در محل اجرای طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آیین نامه و این دستورالعمل عمل ننماید، موسسه عامل موظف است با تایید كمیته های نظارت (استانی یا ملی) با متقاضی مطابق ضوابط و مقررات جاری بانك همچون نرخ سود بانكی، دوره بازپرداخت تسهیلات و موارد نظایر آن، برخورد نماید. چنانچه بنا به تشخیص كمیته های نظارت، تسهیلات دریافت شده برپایه طرح توجیهی مصوب كار گروه در محل اجرای طرح هزینه نشده باشد موسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به حال تبدیل نماید. ماده ۱۳- سایر موارد: ۱۳- ۱- برای افزایش كارایی منابع تسهیلات استان ها، تسهیلات اعطایی به طرح های سرمایه گذاری مناطق هدف مطابق جدول زیر خواهد بود:
ردیف
نوع اشتغال
سهم تسهیلات (درصد)
میزان وام (میلیون ریال)
۱
خویش فرمایی
مشاغل خانگی و خوداشتغالی
۱۰
۱۰۰ تا ۲۰۰

كارفرمایی
بنگاه ۲ تا ۵۰ نفر كاركن
۱۵
۲۰۰ تا ۱۰۰۰
۲
۵۵
۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳
بنگاه بیشتر از ۵۰ نفر
۲۰
۲۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰
 

1396/10/09
23:38:32
5.0 / 5
4586
تگهای خبر: اشتغال , بانك , تسهیلات , تعاون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری