گزارش میدانی خبرنگار مهر؛

نابسامانی شغلی ماموران بلیت بی آر تی، وزارت كار وارد شد

نابسامانی شغلی ماموران بلیت بی آر تی، وزارت كار وارد شد

ارتباط با مشتری: فقدان مرخصی استحقاقی، دستمزد ثابت بدون توجه به كاركرد روزهای تعطیل و محرومیت از عیدی آخر سال از تخلفات آشكار ضد شاغلان در ایستگاه های اتوبوس های بی آرتی پایتخت است.به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، گشت و گذاری میدانی و مصاحبه غیرعلنی با ناظران بلیت اتوبوس های بی.آر.تی پایتخت كه در سرما و گرما باید نظاره گر ثبت كارت بلیت مسافران باشند حكایت از شرایط ناعادلانه و البته غیرقانونی حاكم بر وضعیت اشتغال آنها دارد. در همین زمینه در ایستگاه های مختلف و البته در خطوط مختلف سامانه های اتوبوس های بی.آر.تی به صورت نامحسوس شرایط شغلی آنها را جویا شدیم.
اینكه غالب این افراد به اجبار تن به هر شرایطی می دهند و خیلی از آنها از شرایط قانون كار بی خبر هستند نباید بهانه ای برای كارفرما و سوء استفاده گردد.
نكته قابل تامل اینكه تمام این افراد كه تحت عنوان «عامل كنترل بلیت» در ایستگاه های بی آر تی مشغول به كار هستند از خیلی از قوانین حاكم بر قانون كار محروم هستند. وقتی صحبت از وضعیت شغلی آنها می نماییم، می گویند كهتنها حمایت شركت پیمانكار، پوشش بیمه ای توسط شركت است.
در حالیكه تمام كاركنان تحت پوشش قانون كار باید از مزایای عیدی و پاداش آخر سال به تناسب تعداد ماه های كاركرد برخوردار شوند اما این افراد از عیدی و پاداش آخر سال محروم هستند.
بر اساس بررسی و گزارش های میدانی خبرنگار مهر، یكی مشكلات پیش روی این افراد، مرخصی بدون حقوق است!
ساعت كاری این افراد در سه شیفت ۶ بامداد تا ۱۴، ۱۴ تا ۲۲ و ۲۲ تا ۶ بامداد تقسیم شده است؛ برای شاغلان یكی از دو شیفت ۶ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۲، روزانه ۴۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می گردد كه با احتساب حضور ۳۰ روزه، ماهیانه یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می كنند. این رقم برای شاغلان ۲۲ تا ۶ بامداد روزانه ۵۰ هزار تومان و ماهیانه به شرط حضور ۳۰ روزه یك میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
علاو بر این در عین حال كه باید برای روزهای تعطیل مبلغی بعنوان اضافه كار به نیروی شاغل پرداخت شود اما مزد ثابت برای این افراد در نظر گرفته شده است.
اما نكته دیگر، محرومیت از پرداخت دستمزد در صورت استفاده از مرخصی است بدین سان كه اگر نیرویی تقاضای مرخصی كند، در صورت موافقت با درخواست وی، در ایام مرخصی به وی حقوق پرداخت نمی گردد.
مسئول جذب ناظران بلیت: كار، كارِ پادگانی است؛ عیدی و سنوات روزانه پرداخت می شود!
برای كسب اطلاعات بیشتر بعنوان فرد متقاضی جذب در این بخش، با رجوع به مسئول جذب و نظارت بر «ناظران بلیت» در یكی از پایانه های سامانه های بی.آر.تی رجوع كردم. وی می گوید: شرایط جذب در تمام خطوط بی.آر.تی یكسان است اما استخدام افراد در دو سامانه توسط ما انجام می گردد.
وی اظهار داشت: دستمزد روزانه افراد در شركت ما روزانه ۴۰ هزار تومان است كه البته پایه حقوق قانون كار روزانه ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان است. افراد یك هفته بعد از جذب تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
به گفته وی، «دستمزد ماهیانه یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و كار، كارِ پادگانی است».
او درباره اینكه آیا عیدی آخر سال هم پرداخت می گردد می گوید: «نه به هیچ عنوان؛ حقوق وزارت كار الان روزی ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان است اما شركت ما روزانه ۴۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می كند. مازاد حقوق پایه دولتی تا ۴۰ هزار تومان بعنوان عیدی و سنوات به صورت روزانه در حال پرداخت است تا شركت در انتها سال عیدی پرداخت نكند.»
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، هر چند كارفرما می تواند در ابتدا با نیروی كار شرط كند كه عیدی و پاداش آخر سال به صورت ماهیانه پرداخت می شود، اما بر مبنای گزارش میدانی، در زمان جذب در این خصوص هیچ توافقی نمی گردد مگر نیرویی نسبت به این مورد حساس باشد و مشخصا این مورد را سوال كند.
مدیر كل «بازرسی كار» وزارت كار: ورود جدی به موضوع/پرداخت عیدی، در انتها سال است كه مفهوم دارد
در همین ارتباط با علی مظفری، مدیر كل «بازرسی كار» وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وضعیت تناسب شرایط كاری لحاظ شده از جانب كارفرما با قانون كار را جویا شدیم.
مدیر كل بازرسی كار وزارت كار با اشاره به اینكه اداره كل بازرسی وزارت كار با جدیت این مورد را پیگیری می كند، درباره توجیه این شركت در خصوص پرداخت روزانه ۴۰ هزار تومان بعنوان دستمزد بیش از نرخ مصوب وزارت كار و پوشش عیدی آنها اظهار داشت: با عنایت به این كه موضوعیت كلی پرداخت عیدی در انتها سال مفهوم می یابد، بنابراین این مورد بدون ذكر مشخص پرداخت علی الحساب عیدی و پاداش به كارگر به باعث ماده واحده قانون عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه های مشمول قانون كار (مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) به هیچ وجه قابل استناد نیست و خلاف نص صریح قانون مذكور است.
مظفری درباره عدم انعقاد قرارداد با اپراتورهای كنترل بلیت ایستگاه های اتوبوس های بی. آر. تی هم اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون كار قرارداد بین كارگر و كارفرما می تواند كتبی یا شفاهی باشد اما در قرارداد شفاهی كارفرما نمی تواند شرایط دلخواه خویش را به نیروی كار تحمیل و خلاف مواد قانون كار عمل كند، بلكه قرارداد اعم از كتبی یا شفاهی باید در چارچوب الزامات حداقلی مصرح در قانون كار باشد.
مدیركل «بازرسی كار» وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی خاطرنشان كرد: در مورد عیدی، كارفرما می تواند شرط كند كه ماهیانه مبلغی را بیش از حقوق پایه بعنوان عیدی آخر سال به كارگر در طول سال پرداخت می كند اما مجموع رقم توافق شده فارغ از روش پرداخت، باید به گونه ای باشد كه «حداقل عیدی مصوب وزارت كار» به تناسب تعداد ماه كاركرد را پوشش دهد.
این مقام مسئول در وزارت كار اضافه كرد: بازرسان كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی حسب وظایف قانونی به كارگاه های مشمول قانون كار رجوع می كنند و شرایط كار همچون حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش و سایر موارد را مورد بررسی قرار می دهند اما گاها ممكن است با عنایت به محدودیت زمان و تعداد محدود بازرسان كار امكان رسیدگی به همه كارگاه ها در یك بازه مشخص زمانی وجود نداشته باشد؛ ازاین رو اگر شرایط كاری نیروی كار با ضوابط و شرایط قانونی مطابقت نداشته باشد، آنها می توانند با رجوع مستقیم به شورای حل اختلاف یا ادارات كار نسبت به ثبت شكایت و حتی در صورت نگرانی از امنیت شغلی، بدون ذكر نام خود اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینكه اداره كل بازرسی كار وزارت كار بطور قطع توسط بازرسان كار مستقیما به این مورد ورود می كند اظهار داشت: با عنایت به نگاه خاص وزیر كار، در خصوص اینكه شرایط شغلی نیروی كار باید به صورت دقیق بررسی شود و ساختارهای حداقلی قانون كار كنترل شود، همكاران بازرسی ما وظیفه دارند این مورد را بررسی كنند، ضمن اینكه شاغلان مشمول قانون كار هم در مواردی كه احساس می كنند شرایط شغلی آنها با قانون كار مغایرت دارد می توانند با استفاده از اعلام غیر رسمی به ادارات بازرسی كار یا مجموعه بازرسی كار در ستاد مركزی وزارتخانه، شكایت خویش را طرح كنند.
مرخصی استحقاقی «بدون حقوق» خلاف ماده ۶۴ قانون كار/ روزهای تعطیل مشمول اضافه كار است
مدیر كل بازرسی كار وزارت كار همینطور در پاسخ به این سوال كه آیا عقد قرارداد كار با شرط عدم دریافت مزد در هنگام مرخصی استحقاقی و «مرخصی بدون حقوق» برای این افراد به لحاظ قانونی منعی ندارد؟ اظهار داشت: این مورد خلاف ماده ۶۴ قانون كار است. ضمن اینكه بر مبنای مواد ۶۲ و ۶۳ قانون كار روز جمعه و یازده اردیبهشت(روز كارگر) بعنوان روزهای تعطیل رسمی نیروی كار تلقی می گردد و در صورت فعالیت شغلی در این روزها، فرد شاغل مشمول اضافه كار خواهد شد.
وی تصریح كرد: حق مرخصی استحقاقی سالانه كارگران با احتساب حقوق با لحاظ چهار روز جمعه، جمعا یك ماه است و باید برای نیروی كار محفوظ باشد كه این مورد با توافق كارگر و كارفرما و در صورت اختلاف بین طرفین با نظر اداره كار قابل استفاده می باشد.
بنابراین گزارش، در صورتی كه این افراد در ایام تعطیل در محل ماموریت خود حاضر باشند باید مشمول اضافه كار شوند؛ در حالیكه این افراد یك میزان دستمزد ثابت روزانه بدون توجه به ایام تعطیل یا غیرتعطیل دریافت می كنند.
همه این تخلفات در حالی صورت می گیرد كه در صورت رد شدن مسافر بدون ثبت كار بلیت، ناظر كنترل بلیت مشمول جریمه سنگین مالی می گردد.

1396/12/10
17:04:54
5.0 / 5
5596
تگهای خبر: تعاون , شغل , كارگر , وزارت كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری