آرشیو مطالب : كارمندان


داستان سرگردانی ۳۰ ساعته مسافران ایرانی در فرودگاه روسیه چه بود؟

داستان سرگردانی ۳۰ ساعته مسافران ایرانی در فرودگاه روسیه چه بود؟

انواع مختلف مانتو اداری شیك و جدید

انواع مختلف مانتو اداری شیك و جدید

جزئیات عیدی و پاداش كارگران در سال ۹۹

جزئیات عیدی و پاداش كارگران در سال ۹۹
رئیس سازمان راهداری اعلام كرد

آمادگی برای دوركاری كارمندان در دروان كرونایی

آمادگی برای دوركاری كارمندان در دروان كرونایی
اسماعیلی :

عزم مجلس برای ساماندهی قراردادهای كار

عزم مجلس برای ساماندهی قراردادهای كار

امكان دوركاری كارمندان فیسبوك تا همیشه!

امكان دوركاری كارمندان فیسبوك تا همیشه!

چه خبر از لغو پروازهای بین المللی؟

چه خبر از لغو پروازهای بین المللی؟

تمهیدات ایرلاین ها برای مقابله با شیوع ویروس كرونا

تمهیدات ایرلاین ها برای مقابله با شیوع ویروس كرونا

مزایای نرم افزارهای كریو

مزایای نرم افزارهای كریو
جمشید انصاری:

امسال حدود ۳۰ هزار نفر استخدام می شوند

امسال حدود ۳۰ هزار نفر استخدام می شوند
مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن:

مسكن اقساطی كارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد

مسكن اقساطی كارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد
عضو هیئت رئیسه مجلس:

حكم قطعی افزایش حقوق كارمندان اعلام گردید

حكم قطعی افزایش حقوق كارمندان اعلام گردید
دستگاههای دولتی مكلف شدند

واریز افزایش حقوق كاركنان تا آخر هفته

واریز افزایش حقوق كاركنان تا آخر هفته

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار
ارتباط با مشتری ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری