تخلفات ایمنی ساخت و ساز با جریمه جبران نمی گردد

تخلفات ایمنی ساخت و ساز با جریمه جبران نمی گردد

ارتباط با مشتری: بیش از یک ماه از حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان گذشت و بنظر می رسد که این حادثه نیز مانند حوادث قبلی در حال فراموشی است. در همین راستا یک متخصص ایمنی معتقد می باشد که اگر از متروپل درس نگیریم شاهد تکرار حوادث دیگری خواهیم بود. او همین طور از رویه پرداخت جریمه برای جبران تخلفات در ساخت و ساز به شدت انتقاد نمود.


علی بیت الهی در گفت و گو با ایسنا، درباره ضرورت توجه ایمنی ساختمان ها در قوانین و مقررات اظهار داشت: همین ابتدا باید بگویم که ما قوانین و مقررات خوبی در حوزه ایمنی ساختمان داریم و مساله اصلی ما عدم رعایت کامل این مقررات است. البته ممکنست تعدادی از مقررات هم نیاز به اصلاح و به روز شدن داشته باشد، اما نکته مهم اجرای درست قوانین و مقررات است.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی افزود: به عنوان مثال همه شهرها طرح تفصیلی دارند که برمبنای آن کاربری های زمین، ساخت و ساز، معابر و... در شهرها مشخص شده و در حقیقت توسعه شهری برمبنای آن صورت می گیرد. در حقیقت این طرح ها برنامه های ساخت و توسعه شهرها محسوب می شوند که ایمنی هم یکی از مولفه های آنست.
وی افزود: حالا ممکنست از تدوین تعدادی از این طرح های تفصیلی چند سال قبل باشد، خب در این صورت این طرح های تفصیلی نیازمند بازبینی هستند و شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجعی که طرح های تفصیلی را مصوب و ابلاغ می کند، باید بر این موارد هم نظارت داشته باشد. گاهی ممکنست مخاطره جدیدی در منطقه ای مورد شناسایی قرار بگیرد که باید در طرح تفصیلی هم به آن توجه گردد.
نباید تخلف را با جریمه نادیده گرفتنقص ایمنی ساختمان با جریمه جبران نمی شودبیت الهی با اشاره به مشکلی دیگر در ایمنی ساخت و ساز اظهار داشت: متاسفانه در مواردی مشاهده شده که تعدادی از تخلفات ساختمان سازی در شهرداری ها با گرفتن جریمه برطرف می شود. بطورمثال گاهی روی یک ساختمانی که باید پنج طبقه باشد دو طبقه یا یک طبقه اضافه ایجاد می شود، این تخلف گاهی با گرفتن جریمه نادیده گرفته شده و به ساختمان اختتام کار داده می شود، در صورتیکه این امر ممکنست مشخصات ایمنی ساختمان ها را تحت شعاع خود قرار دهد. این نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. لازم است که در حقیقت اصل تخلف که می تواند ایمنی را هم گرفتار بی نظمی کند، برطرف شود و جریمه برطرف کننده اصل تخلف نیست.
وی افزود: به عبارت صریح تر نکته ای که از دیدگاه فنی به آن تاکید دارم این است که این جریمه، نقص فنی و ایمنی را برطرف نمی کند، اما متاسفانه سال هاست که در بعضی موارد این پدیده رایج است. می توان اظهار داشت که تعدادی از ناایمنی های ساختمان ها از این دسته هستند که تخلف در ساخت و ساز وجود داشته اما گرفتن اختتام کار با پرداخت جریمه انجام شده است.
در همین زمینه بخوانید: وجود ساختمان های مشابه «متروپل» در کشور
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره این که توجه به مقررات چه تاثیری بر افزایش ایمنی ساختمان ها و کاهش وقوع حوادثی نظیر آنچه که در متروپل آبادان رخ داد، دارد، اظهار داشت: هر کجا که عدول از ضوابط و مقررات وجود داشته باشد در همانجا ضربه خوردیم و خسارت دیده ایم که این یا بصورت مالی بوده یا همزمان بصورت جانی و مالی بوده است. ابعاد حادثه با وجود این که گاه محدود به یک ساختمان است اما وضعیت آنچنان بحرانی می شود که توجه کل کشور به آن جلب می شود که یک نمونه آن ساختمان پلاسکو بود.
از پلاسکو درس نگرفتیم که حادثه متروپل رخ دادبیت الهی افزود: در پلاسکو شرایط ایمنی ساختمان مساعد نبود و تجیهزات اطفا حریق هم در ساختمان وجود نداشت. بگفته مسئول وقت آتش نشانی تهران برای این ساختمان بارها تذکر ایمنی صادر شده بود و در نهایت هم یک حادثه حریق منجر به ریزش ساختمان شد و آن حادثه تلخ رخ داد. در متروپل هم به همین شکل بود و تخلف و عدم توجه به مقررات مشکلاتی را ایجاد کرد. ما از پلاسکو درس نگرفتیم که حادثه متروپل آبادان رخ داد.
وی افزود: در متروپل حتی اگر برمبنای ضوابط و مقررات موجود ساخت و ساز انجام شده بود، اولا که احتمال حادثه ای رخ نمی داد، اما اگر هم حادثه ای رخ می داد، اساسا ابعاد حادثه تا این حد نبود. دو مثال پلاسکو و متروپل نشان میدهد که اگر ضوابط شهرسازی، طرح های تفصیلی، بخشنامه های ساخت و ساز و آن چیزی که مصوب است در عمل نیز صورت گیرد، اولا از حادثه جلوگیری شده و ثانیا اگر حادثه ای هم رخ دهد تلفات جانی و خسارات مالی آن بسیار کمتر خواهد بود.
به گفته دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی این تلفات ممکنست ناشی از حوادثی مثل زلزله، حریق و... باشد و حتی ممکنست حادثه به سبب عدم اجرای الزامات اداری و سازوکارهای مقرراتی راه اندازی یک ساختمان رخ دهد.
در ایمنی ساختمان ها کمبود قانون نداریم، دور زدن قانون داریمبیت الهی با اعلان اینکه اگر قوانین الزام آور باشد اساسا حوادث و خسارات ناشی از آن کاهش می یابد اظهار داشت: ما در این خصوص کمبود قانون نداریم و گرچه ممکنست تعدادی از قوانین به بازبینی هم احتیاج داشته باشد، اما نکته مهم جلوگیری از راه هایی است که می شود با آن قانون را دور زد. نباید اجازه داد که در مقابل مقررات تخلف صورت بگیرد و بعد با پرداخت جریمه آن تخلف توجیه شود و در نهایت مجوز و اختتام کار صادر شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال پیامد ساخت وسازهای بلند در معابر تنگی که امکان رفت و آمد در آن نیست، ناایمنی های مختلفی است که می تواند بحران زا شود، آیا می شود در هنگام بحران اظهار داشت که چون این ساختمان جریمه تخلفش را پرداخت کرده، پس بحران رخ ندهد؟ پس باید ضوابط و مقررات برابر آنچه که وجود دارد صورت گیرد و اگر تخلفی هم رخ داد، اصل تخلف رفع گردد.
این متخصص ایمنی با اعلان اینکه بتازگی در یکی دو مورد برخوردهای خوبی با رفع اثر تخلفات انجام شده است، اظهار داشت: در خیلی از موارد کشور ما دارای قوانین بسیار عالی و پیشرفته ای است، اما در اجرا و رعایت قوانین ضعف داریم و یک قانون یا مقرره هر چقدر هم که خوب باشد، اما اجرا نشود، طبیعتا به دردی نمی خورد و ما را گرفتار مشکل می کند و سبب بروز حوادثی نظیر متروپل می شود.
به گفته بیت الهی نظارت ضعیف، سهل انگاری ها، عدم توجه به قوانین و مقررات، عدم بکارگیری تکنسین های فنی و کارگران ماهر و... از مواردی است که دست به دست یکدیگر می دهند تا حادثه ای رخ دهد. باید دقت کنیم که جوشکاری ضعیف گاهی می تواند منجر به ریزش یک ساختمان شود. خب این جوشکاری را چه کسی انجام می دهد؟ چه کسی بر آن نظارت دارد؟ در مورد جنس و کیفیت مصالح هم همین طور. یک تکنسین حرفه ای و کارگر ماهر این موارد را می داند و رعایت می کند، اما گاهی این اقدامات از طرف کارگرانی انجام می شود که فاقد تجربه کافی هستند و نتیجه آن هم با ریزش ساختمان و حوادثی دیگر رخ می دهد. پس باید در ساخت و ساز به کوچکترین نکات هم توجه گردد.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی به خسارات ناشی از زلزله در سرپل ذهاب و... اشاره نمود و اضافه کرد: زمانی که از خسارات زلزله کرمانشاه بازدید داشتیم، دیدم در ساختمان هایی که حتی درصدی از مقررات و ضوابط هم رعایت شده بود تخریب ها آنچنان نبود و افرادی که داخل ساختمان ها بودند نجات یافته بودند.
هر ساختمان نوسازی الزاما ایمن نیستوی اضافه کرد: گاهی وقتی صحبت از رعایت مقررات می شود، برخی تصور می کنند که چون ساختمان نوساز است، پس حتما ضوابط در آن رعایت شده و بعد نتیجه می گیرند که مقررات ما به درد نمی خورد. قانون و مقررات باید به درستی و بطور کامل اجرا شود و ممکنست ساختمان نوسازی به دلیلهای مختلف اصلا این مقررات را رعایت نکند و ایمن نباشد. پس این به مفهوم ضعف قانون نیست. تعدادی از ساخت و سازها در کشور ما آنقدر از ضوابط و مقررات دور است که باورکردنی نیست و این مساله گاه حین ساخت و گاه در سالهای بعد خودرا نشان میدهد.
بیت الهی درباره این که در این شرایط بنظر می رسد نیازی به به روز کردن قوانین وجود نداشته باشد نیز اظهار داشت: من در ابتدای صحبت هایم گفتم که ممکنست تعدادی از مقررات نیاز به بروزرسانی داشته باشد که باید این کار صورت گیرد، در حقیقت ما می توانیم مقررات را به روز نماییم اما مهم تر از به روز کردن اجرای همین مقررات است. در حقیقت همین قوانین و مقررات در دسترس نیز به آسانی می توانند ایمنی افراد را تامین کنند، اما لازم است که اجرا شوند.
در همین زمینه بخوانید:
متروپل زاییده شهرداری «رانتی»
چند روز می گذرد و همه چیز یادمان می رود؟
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل، پلاسکو و... باید از حوادث رخ داده درس عبرت بگیریم و یکی از درس های عبرت همین جدی گرفتن قوانین و مقررات است.
تخلفات متروپل آشکار بودبیت الهی با اشاره به این که تخلفات انجام شده در مترول واضح و آشکار بود اظهار داشت: این تخلفات به قدری آشکار بود که مثل این است که فردی اسلحه ای را در مقابل چشمان دیگران بردارد و به فردی شلیک کند، چنین جرمی که دیگر نیاز به تحقیق ندارد. در متروپل هم همین طور بود و به قدری به آسانی از قوانین و مقررات عدول شده بود که حادثه رخ داده در این ساختمان نیازی به تحقیقات آنچنانی ندارد. من امیدوار هستم این حوادث تلنگری باشد تا بررسی و ارزیابی ایمنی ساختمان ها جدی تر صورت بگیرد و متروپل های دیگری رخ ندهد.
وی در آخر با اعلان اینکه حادثه رخ داده در ساختمان پلاسکو می توانست منشا اثری برای ایمنی ساختمان ها باشد، اظهار داشت: متاسفانه این حادثه پس از مدتی فراموش شد. من امیدواریم حادثه متروپل اینطور نباشد که مدتی به این مساله بپردازیم و بار دیگر به دست فراموشی سپرده شود.
منبع:

1401/04/05
12:12:20
0.0 / 5
149
تگهای خبر: كارگر , كارگران , كشور , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری