آرشیو مطالب : مشاغل

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

بروز ترین پروژه اجرای در جزیره كیش

بروز ترین پروژه اجرای در جزیره كیش

مبلمان اداری

مبلمان اداری

كاهش امنیت شغلی در اروپا

كاهش امنیت شغلی در اروپا

نیازمندیهای تركیه

نیازمندیهای تركیه
معاون سازمان امور مالیاتی كشور توصیه كرد؛

استفاده صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع، تقسیط ۴ ماهه مالیات

استفاده صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع، تقسیط ۴ ماهه مالیات
مهر خبر می دهد؛

تشكیل سومین نشست تعیین سقف قراردادهای موقت

تشكیل سومین نشست تعیین سقف قراردادهای موقت
در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تدوین ۵ لایحه برای پشتیبانی از كسب وكارهای نوپا

تدوین ۵ لایحه برای پشتیبانی از كسب وكارهای نوپا
مهر خبر می دهد؛

پیشنهاد دولت برای سقف قراردادهای كار، انعقادقرارداد دائم پس از۳سال

پیشنهاد دولت برای سقف قراردادهای كار، انعقادقرارداد دائم پس از۳سال
معاون وزیر كار خبر داد؛

سه دستور كار برای پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا

سه دستور كار برای پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا
طی برگزاری دهمین نشست شورای آمار در اتاق تعاون؛

اطلاعات ۲۳ میلیون نفر از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی جمع آوری شد

اطلاعات ۲۳ میلیون نفر از ۵۰ پایگاه اطلاعاتی جمع آوری شد
مهر گزارش می دهد؛

نگاهی آماری به مشاغل خانگی، سهم۶۲درصدی مشاغل خانگی گروهی

نگاهی آماری به مشاغل خانگی، سهم۶۲درصدی مشاغل خانگی گروهی
معاون وزیر كار به مهر خبرداد؛

تعیین سقف قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر تا آخر سال

تعیین سقف قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر تا آخر سال
یك مقام مسئول كارگری تاكید كرد

اجبار اصلاح ماده ۷ قانون كار

اجبار اصلاح ماده ۷ قانون كار
ارتباط با مشتری ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری