جزئیات تسهیلات کرونایی اعطا شده به کسب و کارها

جزئیات تسهیلات کرونایی اعطا شده به کسب و کارها

به گزارش ارتباط با مشتری ستاد ملی کرونا در ۱۹ ماهی که از ورود کرونا به کشور گذشته بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به کسب وکارهای صدمه دیده از کرونا پرداخت کرده که فعالان حوزه حمل و نقل بیشترین موفقیت را داشته اند.به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) برمبنای تازه ترین آمارهای اعلام شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شروع شکل گیری ستاد ملی کرونا تا امروز بیش از ۱۰، ۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه های لطمه دیده از کرونا پرداخت شده است. از این مقدار ۳ هزار میلیارد تومان به شرکت های بزرگ حمل ونقلی و بیش ۷.۲ هزار میلیارد تومان نیز به دیگر بنگاه های لطمه دیده از کرونا پرداخت شده است.
کارگروه اقتصادی کرونا از همان ابتدا ۱۴ رسته اصلی از کسب وکارها را به بیشتر از دیگران لطمه دیده بودند، شناسایی کرد و حمایت های دولتی در طول دوره کرونا بر این رسته ها متمرکز شد. اما از میان این کسب وکارها کدامشان بیشترین مقدار وام را گرفته است؟ مطابق نمودار زیر توزیع تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته های ۱۴ گانه نشانگر آنست که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹، ۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) بوده است که مجموعاً حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
نمودار (۱)؛ سهم تسهیلات پرداختی به هر رسته از کل تسهیلات پرداختی (درصد)

ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا حاکی از آنست که اکثریت بنگاه های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک می باشند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴، ۳ نفر است. بزرگترین اندازه بنگاه مربوط به رسته فعالیت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بومگردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، موزه ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه می باشد. کوچک ترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها و …است.
نمودار (۲)؛ متوسط اندازه بنگاه به تفکیک رسته فعالیت لطمه دیده (درصد)

تسهیلات پرداختی به تفکیک استانی
نمودار (۳) سهم تسهیلات پرداختی هر استان از کل تسهیلات پرداختی کشور را نشان میدهد. مطابق انتظار، استان تهران که پر جمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی معادل ۳۶، ۶ درصد را دارا است. برمبنای سهم تسهیلات درخواستی نیز استان تهران با رقم ۴۰.۱ درصد در میان استانهای کشور در بالاترین سطح قرار دارد. پس از استان تهران، استان خراسان رضوی بیشترین سهم را در تسهیلات پرداختی (معادل ۷.۴ درصد) و درخواستی (۶.۱ درصد) دارا است. سومین استان، استان مازندران با سهم تسهیلات پرداختی ۵.۸ درصد و سهم تسهیلات درخواستی ۴.۴ درصد است که سهم بالایی از تسهیلات را جذب کرده است.
سوال مهمی که مطرح است کدام استانها در تناسب با جمعیت شاغل خود لطمه بیشتری از کرونا دیده اند؟ برای پاسخ به این پرسش از دو شاخص استفاده می کنیم: ۱- سهم شاغلان لطمه دیده استان از کل شاغلان لطمه دیده کشور ۲- سهم شاغلان لطمه دیده هر استان از کل شاغلان استان. در نمودار (۶)، سهم شاغلان لطمه دیده هر استان از کل اشتغال آسیب-دیده کشور ارائه شده است. بیشترین اشتغال لطمه دیده متعلق به استان تهران با ۱۷، ۸ درصد است و پس از آن استان خراسان رضوی با ۹.۱ درصد و استان فارس با ۷.۱ درصد قرار دارند. با توجه به این که استان تهران جمعیت شاغل بیشتری دارد، طبیعی است تعداد شاغلان لطمه دیده آن نیز بیشتر باشد. برای در نظر گرفتن میزان جمعیت شاغل هر استان، می-توان سهم شاغلان لطمه دیده از کل شاغلان هر استان را مورد توجه قرار داد. نمودار (۴) سهم شاغلان لطمه دیده از کل شاغلان هر استان را نشان میدهد. همان طوری که ملاحظه می شود، در تناسب با سطح اشتغال استان، استانهای ایلام، لرستان و قزوین بیشترین لطمه را از کرونا دیده اند، بطوری که در استانهای مذکور به ترتیب ۹ درصد، ۵.۳ درصد و ۵.۲ درصد از کل اشتغال آنها از کرونا لطمه دیده است.
اکنون این سوال مطرح می شود که این استانها به تناسب اشتغال لطمه دیده از تسهیلات بیشتری بهره برده اند یا خیر؟ سهم تسهیلات پرداختی استان ایلام، لرستان و قزوین از کل تسهیلات پرداختی کشور به ترتیب ۱، ۲ درصد و ۲.۱ درصد بوده است، در صورتیکه سهم شاغلان لطمه دیده این استانها از کل شاغلان لطمه دیده کشور به ترتیب ۲ درصد، ۳.۵ درصد و ۳ درصد بوده است. بنابراین، سه استان مذکور به تناسب لطمه از کرونا، از تسهیلات کمتری برخوردار شده اند.
نمودار (۳)؛ سهم تسهیلات درخواستی و پرداختی هر استان از کل تسهیلات درخواستی و پرداختی کشور-درصد

نمودار (۴)؛ سهم شاغلان لطمه دیده هر استان از کل شاغلان لطمه دیده کشور (درصد)

نمودار (۵)؛ سهم شاغلان لطمه دیده از کل اشتغال استان (درصد )-۱۳۹۸

در نمودار (۶) نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات درخواستی ارائه شده است. بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات به استان بوشهر با ۹۵، ۵ درصد و بعد از آن به استانهای گیلان با ۹۴.۷ درصد و مازندران با ۹۰.۲ درصد متعلق می باشد. بدترین وضعیت نیز با ۳۴.۵ درصد به استان سیستان و بلوچستان متعلق می باشد. بنابراین، کارایی پرداخت تسهیلات بین استانهای کشور تفاوت زیادی با یکدیگر دارد.
در نمودار (۷) نسبت تعداد پرونده های پرداختی به تعداد پرونده های ارسالی به بانک نمایش داده شده است. بر طبق این معیار، استان بوشهر با ۹۸، ۱ درصد در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن، استانهای گیلان، مازندران و زنجان قرار دارند. برمبنای هر دو معیار مذکور، استانهای بوشهر، گیلان و مازندران سه استان برتر قرار دارند که حاکی از عملکرد بهتر بانکها و مسئولان استانی در پرداخت تسهیلات است. نتایج رتبه بندی انجام شده حاکی از تفاوت زیاد در کارایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان بین استانهای کشور است.
نمودار (۶)؛ نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات درخواستی (درصد)

نمودار (۷)؛ نسبت تعداد فقره پرونده پرداختی به تعداد فقره پرونده ارسالی (درصد)

صیانت ۷۳ درصدی از مشاغل
موضوع مهم دیگر مربوط به اشتغال صیانت شده در استانهای کشور است. تسهیلات پرداختی طبق بررسی های انجام شده در وزارت کار حدود ۷۳ درصد از مشاغل لطمه دیده از کرونا صیانت کرده و مانع از بیکاری و تعطیلی آنها شده است. در این میان شاخص نسبت اشتغال صیانت شده به کل اشتغال ثبت شده نشانگر آنست که استان بوشهر بهترین عملکرد را با ۹۸، ۶ درصد در صیانت از اشتغال داشته است و پس از آن استانهای گیلان و مازندران قرار دارند. بااینکه استانهای مذکور عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات داشته اند، ولی سهم مناسبی از اعتبارات به این استانها در مقایسه با سهم شاغلان لطمه دیده آن اختصاص داده نشده است. بر این مبنا، اگر سهم بیشتری از اعتبارات به این استانها اختصاص داده می شد، استانهای مذکور می توانستند به شکل بهتری صیانت از اشتغال را انجام دهد.


منبع:

1400/06/30
09:17:45
0.0 / 5
205
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری